Zakup w sklepie

Zbieranie danych do chmury umożliwia serwis predykcyjny i prewencyjny

Wbudowany moduł zbierania danych (DCM) rozszerza możliwości routera SiteManager o funkcje zazwyczaj niedostępne nawet w większych i droższych routerach brzegowych IoT.

Moduł DCM posiada liczne funkcje umożliwiające efektywną optymalizację zbieranych danych zanim zostaną przesłane do chmury, co zmniejsza ilość transmitowanych danych i wymagania dotyczące pojemności i mocy obliczeniowej chmury. Inteligentna agregacja - Smart Aggregation w module DCM wstępnie przetwarza zebrane z maszyny dane. Moduł oferuje mechanizm wyzwalaczy (triggerów), które inicjują zbieranie danych w zależności od występujących na obiekcie zdarzeń.  Częstotliwość zbierania próbek może być dynamicznie dostosowywana do warunków.  Moduł DCM posiada funkcje Store-and-Forward gwarantujące integralność danych w przypadku czasowej niedostępności chmury (np. wskutek awarii łącza). W tym przypadku dane bufowowane są w pamięci wewnętrznej lub na karcie SD SiteManagera i wysyłane automatycznie do chmury po przywróceniu połączenia.

schemat DCM

Moduł DCM routera SiteManager jest programowany w języku JSON, co umożliwia precyzyjne określenie, w jakich sytuacjach i w jaki sposób zbierać dane oraz pozwala na ich agregację (min, max, średnia, ponad progiem itp.) oraz konwersję (np. skalowanie do jednostek inżynierskich). Wbudowany kolektor danych, który bezpośrednio komunikuje się z urządzeniami, oparty jest na otwartych standardach komunikacji takich jak OPC UA oraz Modbus TCP.
Zebrane dane zapisywane są najpierw w lokalnej bazie danych, jako swego rodzaju buforze, a następnie przesyłane do chmury: np. Azure (Microsoft), AWS (Amazon), Cumulocity czy innej. Transmisja danych do chmury wykorzystuje standardowe metody wymiany danych oparte na MQTT, AMQP, HTTP oraz REST. Zebrane dane są dostępne dla użytkownika bezpośrednio z chmury. Lokalna baza danych modułu SiteManager zapewnia, że dane nie zostaną zgubione nawet, jeśli połączenie z chmurą zostanie czasowo zerwane.
FaLang translation system by Faboba