Secomea to rozwiązanie pozwalające na zdalny, bezpieczny i łatwy dostęp do maszyn i urządzeń przemysłowych przez Internet w celu ich programowania, monitorowania i zdalnego serwisu a także zbierania danych. System umożliwia komunikację zdalną z urządzeniami takimi jak PLC, HMI, CNC, PC, robotami, kamerami IP, sprzętem biurowym i innym dowolnych producentów.

Dla kogo przeznaczony jest system Secomea?

1. Dla producentów maszyn – umożliwia szybki serwis gwarancyjny i pogwarancyjny maszyn zainstalowanych u klientów. Oszczędność czasu i kosztów podróży.
icon 1

2. Dla właścicieli fabryk. Pozwala zarządzać dostępem zewnętrznych serwisantów do parku maszynowego. Skuteczne i szybkie utrzymanie ruchu.
icon 2

3. Dla zarządzających rozproszoną infrastrukturą. Monitoring i archiwizacja danych „Big Data” z instalacji takich jak elektrownie wiatrowe, centrale klimatyzacyjne.
icon 3

System Secomea to IoT w praktyce!


Cechy systemu

  • Dostęp do sieci Internet możliwy jest przez Ethernet, sieć komórkową 3G/4G lub WiFi
  • Nie wymaga stałych adresów IP, nie trzeba pozostawiać otwartych portów w firmowym firewallu
  • Bardzo łatwa konfiguracja routera zdalnego dostępu z komputera lub pamięci USB
  • Najwyższe bezpieczeństwo. Szyfrowanie AES oraz dwu lub trzyskładnikowe uwierzytelnienie (certyfikat x.509 + hasło + kod SMS)
  • Łatwa i szybka konfiguracja
  • Łatwe i elastyczne centralne zarządzanie uprawnieniami użytkowników przez portal administracyjny serwera GateManager

Jak to działa?

Centralnym elementem systemu jest GateManager - serwer M2M. GateManager może być zainstalowany na serwerach Secomea (hosting) lub na własnym serwerze producenta maszyn, integratora systemu automatyki czy w zakładzie produkcyjnym. GateManager pozwala na rozbudowane zarządzanie prawami dostępu poszczególnych użytkowników do urządzeń, archiwizuje informacje dotyczące wykonywanych połączeń i pozwala na szybką diagnostykę stanów wszystkich urządzeń w sieci. GateManager jest zarządzany i konfigurowany zdalnie przez administratorów za pomocą portalu administracyjnego z poziomu przeglądarki internetowej.

Urządzenia obiektowe, do których chcemy mieć dostęp podłączone są do Internetu przez SiteManager - rodzaj routera niewymagający w czasie eksploatacji żadnych lokalnych konfiguracji. SiteManager może być podłączony do Internetu stacjonarnego (przez port Ethernet lub WiFi) lub/i mobilnego (wbudowany modem 3G lub dołączany modem 3G/4G przez USB). SiteManager automatycznie nawiązuje łączność z serwerem GateManager. SiteManager udostępnia w sieci Internet urządzenia i usługi oparte o sieć Ethernet, a także urządzenia z interfejsem szeregowym RS232 oraz USB. SiteManager dostępny jest jako router sprzętowy lub w wersji software'owej do instalacji na komputerze PC.

Aby operator mógł połączyć się ze zdalną instalacją niezbędny jest LinkManager - program uruchamiany na komputerze PC. Po zalogowaniu się na swoje konto użytkownik może za pomocą kilku kliknięć wybrać spośród udostępnionych mu obiektów ten, z którym chce nawiązać łączność, wybiera konkretne urządzenie (sterownik, panel, itp.) i jest już online. Korzysta ze standardowych narzędzi tak jakby był na miejscu.
Za pomocą funkcji LinkManager Mobile użytkownik może połączyć się ze zdalną instalacją za pomocą urządzenia mobilnego (tablet, telefon) i uzyskać dostęp do WWW, VNC oraz RDP.

Często zadawane pytania

Czy Secomea to VPN? Pierwsza generacja rozwiązań Secomea w istocie bazowała na IPSec VPN. Jednak szybko okazało się, że potrzebny jest system, który wyeliminuje następujące niedogodności VPN:
  • VPN daje dostęp do całej sieci, podczas gdy Secomea pozwala ograniczyć dostęp tylko do wybranych urządzeń lub usług.
  • VPN wymaga różnych podsieci na obu końcach tunelu. Secomea eliminuje to ograniczenie. Konflikty adresów nie mają miejsca.
  • VPN dobrze sprawdza się do łączenia sieci należących do tej samej organizacji. W automatyce potrzebny jest bezpieczny dostęp zewnętrznych osób do urządzeń w sieci zakładowej. Secomea realizuje taki scenariusz.

Czy dział IT mojego klienta dopuści zastosowanie routera Secomea? Secomea nigdy nie idzie na kompromis, gdy w grę wchodzi bezpieczeństwo. System poddawany jest regularnym audytom bezpieczeństwa przeprowadzanym przez niezależną organizację. Jednak nawet spełnienie wymogów certyfikacji nie zapewni bezpieczeństwa jeśli system nie zostanie poprawnie skonfigurowany. Dlatego Secomea wdrożyła cały szereg rozwiązań eliminujących prawdopodobieństwo powstania luk w bezpieczeństwie wynikających z błędów użytkownika. Więcej na ten temat znajdziesz w Informacji dla ekspetów IT https://www.secomea.com/info-for-it-experts/


Kim jest Secomea i czy mogę zaufać tej firmie? Rozumiemy, że zdalny dostęp jest obecnie kluczowym elementem poprawiającym konkurencyjność firmy. Jest więc ważnym elementem strategicznym nowoczesnej firmy. Secomea traktuje jakość i bezpieczeństwo priorytetowo. Znajduje to odzwierciedlenie w misji firmy https://www.secomea.com/mission-vision-objectives/ oraz w informacji dla osób zarządzających https://www.secomea.com/info-for-management/