CompArt
dostawcy
Logo

Założona w 1980 roku przez Martina Jettera firma jest obecnie spółką akcyjną z siedzibą w Ludwigsburgu w Niemczech. Firma oferuje zaawansowane systemy sterowania wieloosiowego w oparciu o własne rozwiązania w zakresie sterowania PLC, interfejsu HMI oraz napędów. Od kilku lat Jetter zbudował silną pozycję w branży automatyki mobilnej dla pojazdów specjalnych takich jak np. wozy straży pożarnej czy pojazdy służące utrzymaniu czystości dróg.

http://www.jetter.de